Branscher & målgrupp

BRANSCHER & MÅLGRUPP

Enably verkar i alla branscher och stödjer alla som driver förändring. Som ledare, chef, ansvarig eller stödjande resurs har du nytta av Enablys verktyg.

Är ni en ung organisation, mogen och komplex, geografiskt spridd eller i en bransch i stor omdaning?

EXEMPEL PÅ ANVÄNDARFALL DÄR VERKTYGET KAN STÖDJA ERT ARBETE
• Ledningskommunikation
• Förändringskommunikation
• HR kommunikation
• Efterlevnadskommunikation
• Chefskommunikation
• Eventkommunikation
• Försäljningsaktivering
• Employer branding

Gemensamt i fallen, att det för oss som driver arbetet är värdefullt att se inte bara att vår information når fram utan också när och på vilket sätt mottagaren sen väljer att interagera. Genom mätbarhet uppnås bättre resultat.