Change Automation

CHANGE AUTOMATION

En officiell definition av förändringsledning lyder att det är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från sin nuvarande situation till ett önskat framtida läge.

DIGITALISERAD FÖRÄNDRINGSLEDNING
Digitaliserad förändringsledning (Change Automation) är användandet av modern teknik för att effektivicera existernade krav och automatiserade händelseförlopp för att understödja kommunikationen i processen att guida mot det önskade framtida läget.

ETT EKOSYSTEM AV INNEHÅLL
Genom att designa kommunikationen mer som ett ekosystem av innehåll än ett flöde underlättas acceptance hos mottagare. Kommunikationen kan delas upp i enheter som är avpassade för att locka vidare snarare än överhopa med uppifrån-och-ner riktad information. Delar kan skräddarsys, personifieras och levereras i olika format anpassat till de förutsättningar som finns för att bäst nå fram.

DEN DIGITALA PLATTFORMEN
Den digitala plattformen ger kontroll på vårt innehåll. Skapande kan fördelas och förberedas. Genom tidsstyrning eller baserat på mottagarbeteende kan vi forma informationsflödet utan personberoende vid distribution. Det frigör tid att göra det som skapar större värde i förändringen när processen är igång. Mindre administration och mer närvaro!