Enably Engine

ENABLY ENGINE

Enably Engine är ett innehållshanterings- och automationsystem med alla dess inbyggda funktioner och regelverk, vilket är anpassat för att stödja förändringsledning.
Med hjälp av Enably Engine kan du designa din förändringsresa mottagaranpassat och automatisera händelsekedjor baserade på hur de som berörs interagerar med innehållet. Enably erbjuder verktyget som ”Software as a Service” där du drar fördelar av att slippa egna investeringar i infrastruktur och mjukvara och du betalar bara för det du nyttjar.

ENKELT OCH SKALBART
”Software as a Service” (SaaS) innebär en anslutning till och ett abonnemang på IT-tjänster som bygger på en gemensam infrastruktur via molnet för distribution över internet, istället för att mjukvaran köps in, laddas ner och installeras lokalt. Minimalt handgrepp krävs av er organisations IT-funktion vid uppstart och som kund kan du förlänga eller avsluta prenumerationen som det passar projektet.

SÄKERT
Verktyget levereras i ett s.k. hybridmoln. Ett privat moln drivs inom företagets privata infrastruktur och skyddas av en brandvägg. Publika moln finns åtkomliga via den publika infrastrukturen. Trafik mellan privata och publika moln går via krypterade förbindelser. Enablys infrastuktur sköts inom Europa och har full lagefterlevnad enligt GDPR.

DIN NÖJDHET STYR

Verktyget Enably Engine har sin kärna i öppen källkod. Det ger dig som kund stora möjligheter till omfattande anpassning. Enably tror på en samverkande kultur och du som kund ska känna frihet att använda andra leverantörers bidrag för att skapa tillägg och följa era inspel till utveckling som vi ännu kanske inte kommit till. Affärsmodellen bygger på att du som kund vill nyttja vår tjänst. Därför håller vi korta avtal utan inlåsning, där vi ständigt behöver vara på alerten och säkerställa kundnöjdhet för att förtjäna er affär.