Effektrealisering

EFFEKTREALISERING

I den disrupta verklighet vi lever kommer sannolikt förändring vara vårt nya normaltillstånd och många gånger kan man inte påverka att en förändring ska göras, men man har chans att påverka hur den ska göras. Detta är en viktig insikt för att skapa en positiv förändringskultur.

Ett förhållningssätt som fokuserar på nytta/värde ger en grund för verksamheten att prioritera sina förändringsinsatser. Vilket gör det enklare att kommunicera och skapa nödvändigt engagemang bland medarbetare att aktivt bidra och ta ansvar för att skapa de förändringar som ska uppnås.

EFFEKTREALISERING ÄR ATT ARBETA AKTIVT OCH SYSTEMATISKT
Konkret innebär det att, helst innan planering av en förändringsinsats, så utformas ett beslutsunderlag (Business Case) som belyser fler perspektiv än kostnader och nyttor t.ex. angelägenhet och genomförbarhet. Löpande allteftersom utvecklingsarbetet går framåt kan ansvariga följa progress och fatta beslut om nya aktiviteter om så krävs för att säkra att den önskade nyttan realiseras.

Enably Engine löser logistiken i att följa fortskridande och utfall på ett enkelt sätt.
Verktyget kan användas för kommunikation i genomförande och fördesignas för uppföljning under hela realiseringsperioden. Förändringsledaren kan på det sättet hjälpa ledningen och realiseringsansvariga att följa effekthemtagningen även efter att den aktiva insatsen avslutats.

Om vi inte följer upp våra insatser så missar vi att säkerställa att vi når i mål och missar möjligheter med att skapa en lärande organisation, en förutsättning för att driva nödvändig innovation och utveckling.

Effektrealisering är ett förhållningssätt och en ledningsstrategi som ökar genomförandeförmåga.