Om

OM ENABLY

I KORTHET
Enably möter verksamheter och ledare i förändring. Med insiktsdrivna metoder och digitala verktyg skapar vi genomförandekraft.
Vår vision är enkel “Happier change! ”
Med mer vetande och personlig hänsyn tror vi att förändring kan genomföras med mindre obehag för de som det berör.

VÅR FILOSOFI KRING FÖRÄNDRINGSKULTUR
Engagemang hos de som ska förändra sitt handlande är avgörande. En kultur genomsyrad av inkludering, samarbete och samskapande skapar engagemang.
Vi tror på förändringsledarskap grundat i det faciliterade förhållningssättet. Vilket betyder att hjälpa grupper hitta sina egna svar och utveckla en kollaborerande kultur för att stödja varandra i att arbeta för det nya. Detta görs med trygghet, respekt och välmående som grund. Det menar vi är bästa sättet att skapa genomförandekraft.

VÅRA VÄRDERINGAR
I vår kärna tror vi på styrkan i att möjliggöra och samskapa.
Tre värderingar vi lever efter:
• Own – ta kontroll, håll själv i taktpinnen och ta ditt eget ansvar
• Support – samverka och stötta andra när du kan
• Enable – lär andra det du kan, möjliggör utveckling och innovation genom att låta andra att ta ditt bidrag och kunnande vidare
Vi kallar det att ha ett open source mindset.

FÖRBÄTTRA UTSIKTEN FÖR FRAMGÅNGSRIK FÖRÄNDRING
Effektiv internkommunikation efterfrågas ständigt av medarbetare. Det är än viktigare i osäkerhetstider. Vi är övertygade att med stöd av ett verktyg som löser det grundläggande behovet av effektiv kommunikation frigörs tid för ett arbetssätt som skapar engagemang, ger trygghet och gör förändring möjlig.
Så förbättrar vi utsikten för framgångsrik förändring.