Överblicka och optimera din kommunikation

ÖVERBLICKA OCH OPTIMERA DIN KOMMUNIKATION

Personligt anpassad kommunikation ger bättre stöd och bemötande, vilket ger en effektivare förändringsprocess. 

Vi som driver förändring vill att tröskeln för att ta till sig kommunikation ska vara så låg som möjligt. Enably erbjuder ett verktyg där mottagaren inte behöver kliva in i en ny miljö. Igenkänning i kanal och utseende skapar en trygg inramning och tillåter fullt fokus på budskapen. Verktyget är en modern kommunikationsplattform som kan skräddarsys till önskad grafisk profil för interna mejl och landningssidor framtagna för att stödja förändringsresor. 

Genom funktioner för segmentering och poängsättning säkerställs att de som berörs får relevanta budskap, vid det stadie i förändringen som hen befinner sig, vilket ger större chanser till engagemang.

Detaljerad rapportering möjliggör att identifiera avvikelser i ett tidigare skeende. Handlingsbar intelligens förbättrar chanserna för ett framgångsrikt förändringsprojekt.
 

ALLA VILL JU SE BRA UT
Med Enablys verktyg kan man enkelt skapa och leverera intern kommunikation som håller lika hög designupplevelse som extern kommuniktionen.