Vakna innan larmet går!

VAKNA INNAN LARMET GÅR!

Ju kortare tid i glappet mellan det gamla och nya, desto bättre mår de som berörs av förändringen och verksamheten återgår till vanlig nivå av produktivitet.

Det tar tid och resurser att samla data för att säkerställa att det går framåt i önskad riktning. Tyvärr innebär det att det ofta tagit för lång tid innan man inser att förändringen inte flutit på så som man planerat. 

De allra flesta som leder förändring upplever ofta att om man hade vetat åt vilket håll det lutade så hade man börjat göra korrigerande åtgärder tidigare under resans gång för att nå effektmålen snabbare.

Med Enablys verktyg ser vi hur medarbetare interagerar med kommunikationen och kan tidigare fatta bättre underbyggda beslut om justeringar. Mindre gissningar och magkänsla, mer realtidsinsikter och evidensbaserade beslutsunderlag, säkrar ett mer framgångsrikt förändringsprojekt.

PLANERA RESAN 
Om du ger dig ut på en lång resa med många hinder är chansen stor att du inte slutar på det ställe som du tänkt dig. Men du ökar den möjligheten om du skapar en plan redan innan.

• Workshoppa fram en förändringsresa med intressenterna. 
• Engagera ledare och involvera specialistkompetenser proaktivt. 
• Använd verktyg som är skapat för att mäta om och hur din organisation successivt börjar agera.

Samsyn och målfokus underlättar arbetet genom hela förändringsresan. När processen väl är igång har du frigjort tid att administrera mindre och närvara mer.